โลโก้ศูนย์ดูแลสุขภาพ คนชรา และเป็นบ้านพักคนชรา

รูปแบบโลโก้

โลโก้ศูนย์ดูแลสุขภาพ คนชรา และเป็นบ้านพักคนชรา

แนวคิดออกแบบ

ออกแบบโดย เป็นโลโก้กราฟฟิก ใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายพยาบาลและ รูปบ้าน เพื่อสื่อความหมายถึงที่พักพิง และสุขภาพ ใช้สีเขียวที่ดูเป็นมิตร เป็นโลโก้ที่ใช้ทำป้ายและ สกรีนลงบนเสื้อของ ศูนย์ดูแลสุขภาพแห่งนี้ด้วย

สนใจออกแบบโลโก้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ออกแบบโลโก้

ดูผลงานและไอเดียโลโก้อื่นๆเพิ่มเติมที่ ผลงานโลโก้ – Logo