คำถามที่พบบ่อย

ระยะเวลาในการทำงานกี่วัน

โดยปกติแล้วจะใช้เวลาในการออกแบบ 1-3 วัน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดงานที่ลูกค้าต้องการและขึ้นกับปริมาณคิวเช่นกัน

ราคาค่าบริการเท่าไร

ราคาค่าบริการจะขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่ท่านได้เลือกไว้หรือเป็นไปตามที่ตกลงก่อนเริ่มงาน

แก้ไขงานได้กี่ครั้ง

การแก้ไขงานจะเป็นไปตามแพคเกจที่ท่านได้เลือกเอาไว้ หรือในบางกรณีเราอาจยินยอมแก้ไขให้โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม